مسار القانون

Law course

فصلنامه مسار القانون توسط دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این نشریه به زبان عربی مقاله می پذیرد.

علاقه مندان می توانند در حوزه های مرتبط مقالات خود را به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.