سخنرانی علمی: میزگرد روانشناسی دیروز، امروز، فردا

Psychology round table yesterday, today, tomorrow

میزگرد روانشناسی دیروز، امروز، فردا روز چهارشنبه، 30 آذر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
درج در سایت: 29 آذر 1401 - تعداد مشاهده 241 بار