فصلنامه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی قفقاز، آناتولی و آسیای میانه

این نشریه با هدف مرتبط ساختن اساتید و دانشمندان کشورهای حوزه قفقاز، آناتولی و آسیای میانه با همدیگر و با اساتید و دانشمندان ایران و هم‌افزایی آنان طراحی و شروع به کار کرده و انتظار داریم که این همکاری و هم‌افزایی در راستای غنی‌سازی مراکز علمی منطقه و اساتید آن موجب تحقق تمدن نوین اسلامی شود.

این نشریه در آینده‌نگری و چشم‌انداز خود:

انتشار آن به بیش از چهار زبان طراحی شده در سطح کشورهای آسیایی اعم ازغرب و مرکز آسیا
انتشار در سطح وسیعی از منطقه
امکان تشکیل هسته های علمی در کشورها برای فراهم شدن پژوهشهای غنی و قابل عملیاتی شدن در کشورهای منطقه و چندین هدف دیگر را مد نظر دارد.