ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
30
مرداد

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی روز چهارشنبه، 30 مرداد، 1398 توسط شركت همايش آروين البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آلمان برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: BMBECONF02
حوزه های تحت پوشش: کسب و کار، مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: آلمان

محور هاي كنفرانس:

مديريت دانش (KM)

مديريت دولتي ، مديريت دولتي نوين  (NPA)

مديريت بازرگاني

مديريت صنعتي

مديريت اجرايي

تجارت الكترونيك

مديريت گردشگري و جهانگردي

-مديريت منابع انساني (HRM) ، مديريت استراتژيك منابع انساني (SHRM) ، مديريت منابع انساني الكترونيكي (EHRM)

تحول فرهنگي و اخلاقي در سيستم هاي مديريت اطلاعات

نقش برقراري ارتباطات مؤثر با ذينفعان در پذيرش فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيك

چالش هاي فرا روي مديريت  و افق هاي نوين در مديريت

يادگيري سازماني ، سازمان يادگيرنده و سازمان ياد دهنده

سازماندهي و اصلاح روش ها و تشكيلات

بررسي تاثيرات توانمند سازي سرمايه انساني ، فرهنگ سازماني  و مديريت استعداد در مديريت تحول

مديريت تعارض و چالش هاي رفتاري،نقش شايسته گزيني و شايسته پروري در تحول سازمان ها

مديريت و كارآفريني ، دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين ؛ دانشگاه نسل سوم

مديريت بيمه

مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان

بازاريابي و بازارسازي ؛ روش ها ، الگوها ، رويكردها ، موانع و راهكارها

مديريت مالي

مديريت استراتژيك

نقش مديريت جهادي در همسويي سياست هاي سازمان ها و برنامه هاي كلان كشور و افزايش توليدملي

مديريت رفتار و مديريت زمان در سازمان ها و شركت ها

توانمند سازي منابع انساني، مديريت بهره وري و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

مديريت سرمايه فكري توسعه پايدار

مديريت امور بانكي

سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني

كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام

مديريت امور فرهنگي  و مديريت رسانه

هوش هيجاني و هوش معنوي

مديريت آموزش عالي

مديريت شهري

مديريت گردشگري

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

مديريت محيط زيست

مديريت ريسك ، مديريت بحران ، رهبري و مديريت رفتار سازماني

خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني

اخلاق حرفه اي و رضايتمندي شغلي و تحول نظام اداري

مديريت اسلامي

ارزيابي عملكرد كاركنان

مديريت وتوسعه پايدار گردشگري

مديريت وبرنامه ريزي توسعه پايداردر گردشگري

مديريتاستراتژيكدرصنعت گردشگري پايدار

مطالعات تطبيقي در سياست هاي گردشگري پايدار

مشكلات،موانع ونيازهاي توسعه پايدار گردشگري

گردشگري، فناوريهاي نوين و شبكه هاي اجتماعي

مشاركت مردمي در توسعه گردشگري پايدار

سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري پايدار

مديريت منابع انساني درگردشگري پايدار

ارتباطات و هماهنگي هاي بين سازماني در توسعه گردشگري پايدار

مديريت و بازاريابي خدمات گردشگري

مديريت رفتار شهروندي و گردشگري پايدار

 

اقتصاد و كسب و كار

نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي

كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني

كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و اقتصاد دانش بنيان و تجاري سازي دانش و فناوري

اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

آموزش، تجارت و اقتصاد

اخلاق تجارت و كسب و كار

قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

اقتصاد پول و بانكداري

اقتصاد صنعتي و بازرگاني

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد بين الملل و تجارت

اقتصاد سلامت رفتاري

اقتصاد شهري، روستايي و منطقه اي

تجارت جهاني

تجارت الكترونيك

توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار

توزيع درآمد و عدالت اقتصادي

تئوري اقتصادي و مسائل سياسي

بازارهاي مالي

تئوريهاي سرمايه گذاري

اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها

مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي

شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي

فرهنگ اقتصاد مقاومتي (فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و…)

اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي

كسب و كارهاي خانوادگي

رشد و توسعه اقتصادي

آمارشناسي تجارت / اقتصاد سنجي

اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي

اقتصاد در شرايط تحريم

اقتصاد و مديريت ورزشي

اقتصاد محيط زيست و تجارت

اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي

توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي

ارزشگذاري اقتصادي محيط زيستي

ارزش گذاري اقتصادي تالابها

ارزش گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي

ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت

ارزشگذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت

-بررسي خسارتهاي تغيير اقليم

اقتصاد و بازاريابي گردشگري

گردشگري، اشتغال و توسعه كارآفريني

اقتصاد مقاومتي و گردشگري پايدار

گردشگري وتوليد ناخالص ملي و داخلي

سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار

ارزيابي طرحهاي توسعه گردشگري

گردشگري، خدمات، هتلها و آژانسها

گردشگري و بخش خصوصي (سند چشم انداز  1404)

گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

 

حسابداري و امور مالي

حسابداري دولتي و پاسخگويي

-سيستم هاي اطلاعات حسابداري

نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

حسابداري منابع انساني

حسابداري سرمايه فكري

حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات

قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

حسابداري محيط زيست

يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي

-لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها

اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي

مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي

تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها

استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري

كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري

نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي

مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

حسابرسي وچالش هاي پيش رو

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي و امور مالي

تجارت

آسيب شناسي وضعيت بخش حمل و نقل صادراتي -چالشها - فرصتها

آسيب شناسي وضعيت بخش حمل و نقل در چرخه تجارت خارجي كشور

توسعه ترانزيت و درآمدهاي ترانزيتي در كشور

ظرفيتها و توانمنديهاي بنگاه هاي فعال كشور در حمل و نقل صادراتي (ريلي،دريايي،هوايي و جاده اي)

كاهش هزينه هاي لجستيك در حوزه تجارت خارجي كشور(كاهش، زمان،اسناد و هزينه هاي فرآيندهاي صادراتي و وارداتي

عملكرد بنادر،فرودگاه ها، پايانه هاي صادراتي، ترمينالهاي كانتينري و ساير نهادهاي واسط در حوزه ترابري تجاري

جذب سرمايه گذاري و تامين مالي در صنعت حمل و نقل صادراتي

حمايت از برقراري خطوط منظم صادراتي

و تمام موضوعات مرتبط

درج در تقویم: 23 تیر 1398 - تعداد مشاهده 3372 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
30 مرداد 1398
مهلت ارسال اصل مقالات:
26 مرداد 1398
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
28 مرداد 1398

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

شركت همايش آروين البرز
پشتیبانی