فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور

Learner-based Curriculum and instruction Journal

فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش از نشریات حوزه برنامه ریزی درسی و آموزش ایران مصوب کمیسیون سیاست گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز و مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۸۷۵۳۵، از تاریخ ۱۳۹۹.۶.۱۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. مسئولین نشریه نسبت به دریافت و انتشار مقالات اصیل و کامل علمی–پژوهشی و همچنین مقالات مروری که در راستای اولویت های نشریه بوده و تا کنون در هیچ نشریه، کنفرانس و یا کتابی به چاپ نرسیده باشد، پس از انجام فرآیند بررسی اولیه و فرآیند داوری دقیق اقدام می نماید.

این نشریه براساس بند ۶ جلسه ۹۴۵ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز، تا شماره بهار ۱۴۰۲ از امتیاز q۲ درون دانشگاهی برخوردار است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات