کارگاه آموزشی: آشنایی با شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و پروژه های عمرانی

آشنایی با شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و پروژه های عمرانی روز دوشنبه، 14 آذر، 1401 لغایت چهارشنبه، 16 آذر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

درج در سایت: 4 آذر 1401 - تعداد مشاهده 489 بار