کارگاه آموزشی: آموزش فن بیان و مهارت های کلامی

آموزش فن بیان و مهارت های کلامی روز جمعه، 4 آذر، 1401 لغایت جمعه، 7 بهمن، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: آموزش

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 30 آبان 1401 - تعداد مشاهده 238 بار