کارگاه آموزشی: قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری روز پنجشنبه، 3 آذر، 1401 لغایت پنجشنبه، 6 بهمن، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: حقوق

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 30 آبان 1401 - تعداد مشاهده 190 بار