سخنرانی علمی: نخستین جشنواره کتاب و پایان نامه دانشگاهی استاد مرتضی مطهری

The first university thesis and book festival of Professor Morteza Motahari

نخستین جشنواره کتاب و پایان نامه دانشگاهی استاد مرتضی مطهری روز جمعه، 5 اسفند، 1401 توسط مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری در شهر قم استان قم برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی

برگزار کننده: مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری
درج در سایت: 19 مهر 1401 - تعداد مشاهده 674 بار