مقالات فصلنامه مدل سازی در مهندسی، دوره 20، شماره 70

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 آبان 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 62