ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
15
تیر

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم روز شنبه، 15 تیر، 1398 توسط گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: ELMCONF02
حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)، فلسفه
برگزار کننده: گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: مشهد

محورهاي عام:

نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
نظريه ‏پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

محورهاي ويژه:
پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دين

پژوهش ‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دين

راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه ‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دين

مديريت

مديريت كارآفريني و بنيان‏هاي فراعلمي آن
مديريت مالي و بنيان‏هاي فراعلمي آن

مديريت توليد و بنيان‏هاي فراعلمي آن
مديريت بازرگاني و بازاريابي و بنيان‏هاي فراعلمي آن

مديريت دولتي ، بنيان‏ها و ارزش‏ها
مديريت صنعتي، بنيان‏ها و ارزش‏ها

آينده‏ پژوهي در مديريت و مباني فراعلمي آن
تحول فرهنگي و اخلاق در سيستم ‏هاي مديريت اطلاعات

مديريت و كارآفريني در دانشگاه كارآفرين و ارزش‏آفرين

مباني فلسفي مديريت اسلامي
روش‏هاي غني ‏سازي فرهنگ سازماني
مباني فلسفي سازمان ها و نظريه هاي سازماني

نقد و بررسي مباني فلسفي و ارزشي در نظريه هاي مديريت

اخلاق سازماني
مديريت اسلامي، تجربه هاي موفق
مديريت سبز

انگيزش و روش‏هاي آن
مباني انسان شناختي در نظريه هاي مديريت

اقتصاد

خصوصي سازي و توسعه پايدار، مباني و ارزش‏ها

سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه ‏ي اقتصادي

راهنكارهاي امنيت سرمايه ‏گذاري درالگوي بومي ـ‌ارزشي
بنيان‏ها و مباني سلامت نظام اداري و نقش آن در توسعة اقتصادي
راهنكارهاي مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مباني فراعلمي آن

آسيب‏ شناسي توسعه اقتصادي با رويكرد بومي ـ ارزشي

بسترهاي فرهنگي توسعه اقتصادي پايدار
اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار

رابطه نظريه ‏هاي اجتماعي اـ اقتصادي با قضاوت‏ هاي ارزشي

ماهيت رفتارهاي اقتصادي

رابطه آموزه هاي اسلامي با علم و اقتصاد

مباني فلسفي ارزشي نظريه هاي اقتصادي

چارچوب هاي كلان نظريه هاي اقتصاد اسلامي

تأثير ديدگاه ‏هاي انسان‏ شناختي در نظريه ‏هاي اقتصادي

نقش پيش‏فرض ‏هاي ارزشي در نظريات اقتصادي

ارزش و عقلانيت در رفتارهاي اقتصادي

ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد

ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد كلان

ارزش ها در كاركردهاي علم اقتصاد

انسان اقتصادي

مباني رفتارهاي اقتصادي در اقتصاد خرد و كلان

عدالت اقتصادي

روش هاي نهادينه سازي

فرهنگ محيط زيست

پيش شناخت ها نسبت به انسان و تأثير آن بر نظريات اقتصادي

اهداف و غايات نظريات اقتصادي

بنيان هاي فلسفي و فراعلمي نظريه هاي اقتصادي معاصر

پژوهش هاي نوين در حوزة اقتصاد و مباني فراعلمي آن

علوم تربيتي

پيشينة فلسفة تعليم و تربيت

مباني انسان شناختي نظريه هاي تعليم و تربيت

ماهيت نظرية تربيتي
نقد و بررسي مباني تعليم و تربيت ماركسيستي علوم تربيتي

اهداف تعليم و تربيت در مكاتب مختلف تربيتي

تفكر شرقي و فلسفة تعليم و تربيت

مباني نظريات پراگماتيستي در تعليم و تربيت

بنيادهاي فلسفي رفتارگرايي
مباني فلسفة ي نظرية بازسازي در تعليم و تربيت

نظريات پديدارشناسانه در تربيت و مباني آن

نقش فلسفة تعليم و تربيت در تحول نظام آموزش و پرورش
ترسيم چشم انداز تحول از ديدگاه فلسفة تعليم و تربيت

برنامه ريزي آموزشي

اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
اهداف تعليم و تربيت اسلامي

مباني فلسفي نظريه هاي يادگيري

عوامل موثر در تربيت

مباني درمان ناهنجاري ها

نقش تعليم و تربيت ارزش ها در توسعه پايدار

تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پايدار

فلسفه و دين

پيشينه پژوهش پيرامون پيوندهاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ويژگي هاي علم شناسي پوزيتويستي
ديدگاه پوزيتويست ها پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ويژگي‏هاي علم نزد پوپر و عقلانيت انتقادي

ديدگاه پوپر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
علم شناسي كوهن

ديدگاه كوهن پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

پيشينۀ پژوهش در پيوند جامعه و معرفت
بررسي انديشه ‏هاي ماركس، ديلتاي، نيچه، شلر و مانه ايم در جامعه ‏شناسي معرفت

نقد و بررسي برنامه قوي در جامعه شناسي معرفت
بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در هرمنوتيك

هرمنوتيك
بررسي انديشه ‏هاي شلايرماخر و ديلتاي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در ديدگاه گادامر
بررسي انديشه‏ هاي نيچه پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
بررسي انديشه‏ هاي هايدگر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

بررسي انديشه‏ هاي هوركهايمر، آدورنو و فيلسوفان نظرية انتقادي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
ديدگاه هابرماس پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ديدگاه فوكو پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ديدگاه ليوتار پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
بررسي مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ از ديدگاه سنّت گرايان

چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

نسبي گرايي در فلسفۀ علم
نسبي گرايي در جامعه شناسي معرفت
نسبي گرايي هرمنوتيك
نسبي گرايي پست مدرن

خودستيزي

گفتمان گريزي

پسروي علمي

ديگر چالش‏هاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

راهكارهاي برون رفت از چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

تفكيك ميان علوم در بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

اعتقاد به اصل مشترك

اعتقاد به روابط غيرعلّي ميان علم و ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

بازنگري در اهداف علم

برهم كنش دوسويه علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

 حوزه‏هاي مجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

حوزه‏هاي غيرمجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

 

درج در تقویم: 22 آذر 1397 - تعداد مشاهده 6990 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
15 تیر 1398
مهلت ارسال اصل مقالات:
15 خرداد 1398

تاریخچه کنفرانس

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي
پشتیبانی