روز بین المللی هموفیلی هاتقویم علمی ایران

روز بین المللی هموفیلی ها

فدراسیون جهانی هموفیلی (WFH) یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی است که به بهبود زندگی افراد مبتلا به هموفیلی (هموفیلی املایی) و سایر اختلالات خونریزی ژنتیکی اختصاص دارد. این بیماران هموفیلی و لابی ها را برای بهبود درمان پزشکی آموزش می دهد. 75٪ از افراد در جهان با اختلالات خونریزی آن را نمی دانند و مراقبت نمی کنند.

WFH توسط فرانک شنابل در سال 1963 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در مونترال کانادا است. این سازمان در 113 کشور دارای سازمان های عضو است و از سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته می شود. رئیس جمهور فعلی آلن ویل است.

The World Federation of Hemophilia (WFH) is an international non-profit organization dedicated to improving the lives of people with hemophilia (also spelled haemophilia) and other genetic bleeding disorders. It educates hemophiliacs and lobbies for improved medical treatment.75% of people in the world with bleeding disorders do not know it and do not receive care.

The WFH was established by Frank Schnabel in 1963 and has its headquarters in Montreal, Canada. It has member organizations in 113 countries and official recognition from the World Health Organization. The current President is Alain Weill.