بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی و کارایی شرکت ها (مورد مطالعه: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 563

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NASME-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی و کارایی شرکت ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی موضوع حاضر، تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال در بازه زمانی 1932 الی 1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی ( 550 سال شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون معنی داری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده نشان داد مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی شرکت ها، اثر مثبت و معنی داری دارد و از طرفی مالکیت خانوادگی با کارایی شرکت ها ارتباط منفی و معنی داری دارد.

نویسندگان

فاضل محمدی نوده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

سعید شهریاری

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار، ایران