امکان سنجی و بسترسازی توسعه شهر الکترونیک در شهرهای منطقه ای (مطالعه موردی: شهر گرگان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 383

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGUSD-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اصلی ترین محور تحول و توسعه سبب پیدایش ساختاری جدید در اداره شهرها شده و مجموعه ای به نام شهر الکترونیک برای شهرها در حال شکل گیری است. با توجه به اینکه تردد انسان و وسایل نقلیه در شهرها جهت رفع نیازهای روزمره همیشه مشکلاتی چون افزایش تصادف ها ، ترافیک و آلودگی را به وجود می آورد، لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و تکنولوژی در شهرها جهت رفع مشکلات و سهولت در انجام امور روزمره امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و بسترسازی شهر الکترونیک در محدوده شهری گرگان با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی و همچنین استفاده از روش دلفی (استفاده از نظر کارشناسان) انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزه مدیریت شهری و فناوری اطلاعات شهر گرگان است و از آنجایی که تعداد صحیح از جامعه مورد مطالعه در دسترس نیست، به صورت تخمینی تعداد 70 نفر از آن ها انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع شده است نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکویر نشان دهنده استفاده متوسط شهروندان گرگانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. همچنین ، نتایج به دست امده از ازمون رگرسیون نشان دهنده ارتباط بسیار زیاد بین مولفه گسترش اموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه و تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کلان کشور با شکل گیری شهر الکترونیک است، به گونه ای که ضریب Beta خود گویای این مطلب است.

نویسندگان

حسین موسی زاده

دانشجوی دکتری گروه علوم منطقهای، دانشگاه اتوش لوراند، مجارستان

خدارحم بزی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

جعفر میرکتولی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

محمد فرخزاد

استادیار گروه معماری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران