بررسی سنتز کربن فوم از پوست پسته

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

682

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBGCONF06_140

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1398

چکیده مقاله:

کربن فوم ماده کربنی با وزن سبک، حفره های کروی متخلخل، ساختار سه بعدی، مساحت سطح خارجی بالا و رسانایی حرارتی مناسب است. به علت وجود این ویژگی ها از انها بمنظور الکترود متخلخل، ذخیره انرژی، کاتالیست و...استفاده می شود. کربن فوم ها معمولا از ذغال سنگ، قیر و پلاستیک های ترموست که ماده اولیه انها سوخت های فسیلی است بدست می ایند اما سوخت های فسیلی در فرایند احتراق گازهای سمی تولید می کنند در نتیجه برای کاهش این گاز ها باید از ماده اولیه جدیدی مثل پلیمر ها و برای بهبود مقاومت مکانیکی انها از پرکننده های آلی استفاده کنیم. اهداف این مقاله عبارتند از: (1 بررسی سنتز کربن فوم غیرگرافیتی از پوست پسته به همراه (2 ZnCl2 بررسی دما و زمان کربنیزاسیون و نسبت وزنی بهینه کلرید روی. سنتز کربن فوم به صورت خلاصه به مراحل مختلف (1 مایع سازی (2 رزین شدن (3 واکنش هیدروترمال (4 افزودن مناسب (5 ZnCl2 کربنیزاسیون و فعال سازی تقسیم می شود. شرایط بهینه برای سنتز دمای 973/15 درجه کلوین، زمان 5400 ثانیه و نسبت وزنی پوست پسته به کلرید روی (1 : 2/5)گزارش شده است.

نویسندگان

مینونورمندی پور
مینو نورمندی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسنهاشمی پوررفسنجانی
حسن هاشمی پوررفسنجانی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضارنجبرکریمی
رضا رنجبرکریمی

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

محمدصالحنورمندی پور
محمدصالح نورمندی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان