هنر، رسانه و تحریم ها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 719

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICGES01_030

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1398

چکیده مقاله:

چهره جهان به سبب سرعت رشد فناوری وسایل ارتباط جمعی، در حال دگرگونی و تغییر روزافزون است، امروزه وسایل ارتباط جمعی، با انتقال اطلاعات جدید و مبادله افکار و عقاید، دوره جدیدی را در حیات انسان ها پدید آورده و سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در جهان تحت سیطره درآورده است. رسانه ها کارکردی ارتباطی دارند، می توانند رابط بین افراد یک جامعه، حتی جامعه جهانی باشند. گاهی رسانه ها در رقابتی ناسالم، اهداف مثبتشان را به بیراهه می کشاند به طوری که دنیای امروز عرصه جنگ بین رسانه هاست و هدف آن، تغییر رفتار دولت ها و ملت هاست، تا اراده کشور مهاجم بر کشور هدف تحمیل گردد. این جنگ به دو شیوه کلی اعمال می شود، شیوه اول مبتنی بر تحت فشار قرار دادن دولت مردان و عقب نشینی آنهاست و شیوه دوم، پاشنه آشیل تغییر رفتارها، شوراندن ملت ها علیه دولت ها است. یکی از مهمترین ابزار اعمال فشار بر دولت ها، اعمال تحریم ها و انتشار سریع و گسترده اخبار مربوط به آن برای اثرگذرای بر دولت هاست. بحث تحریم ها و بخصوص بحث تحریم های اقتصادی از سال 1940 و 1941 و با موضوع تحریم های تجاری توسط ایالات متحده آمریکا علیه ژاپن وارد حقوق بین الملل شد. در آن زمانی که تحریم ها وضع شد عالم رسانه به حدی ترویج نیافته بود که چه در کاهش و چه در افزایش تحریم ها تاثیر بگذارد. بیان دقیقه به دقیقه اخبار و تحریم های جدید و تاثیر آنب ر اوضاع اقتصادی یک کشور مانند رشد قیمت ارز یا کاهش آن در کشورهای هدف باعث شد که در این تحقیق به بررسی نقش یا تاثیر هنر و رسانه بر تحریم ها یا به شکل متقابل تاثیر تحریم ها بر رسانه و هنر بپردازیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رحیمه امیری

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم

حکیمه امیری

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم

زهرا صفری

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم