تاثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین توانایی مدیریتی وکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB06_077

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین توانایی مدیریتی وکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس در طی سال های1390-1395 استخراج و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. متغیره مستقل این پژوهش توانایی مدیریتی می باشد و متغیر وابسته این پژوهش کیفیت گزارشگری مالی میباشد و ریسک ورشکستگی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظرگرفته شده است. همچنین متغیر اهرم مالی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که ریسک ورشکستگی بررابطه بین توانایی مدیریتی وکیفیت گزارشگری مالی تاثیرمنفی و معناداری دارد. اما اهرم مالی هیچ تاثیری برروی این رابطه ندارد.

نویسندگان

عباس رشیدی

کارشناس ارشد حسابداری، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان

حسن حیدری سلطان آبادی

دانشجوی دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق

علی اکبر محمودی دهکی

کارشناس ارشد حسابداری، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان

ایران ابراهیمی

کارشناس ارشد مهندسی مالی، مدیریت مالی سازمان حمل و نقل شهرداری ماهشهر

علی حیدری

کارشناس ارشد حسابداری، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان