CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر سیستم بازاریابی هوشمند بر خلق ارزش پایدار مشتری

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سیستم بازاریابی هوشمند بر خلق ارزش پایدار مشتری
شناسه ملی مقاله: FAMA02_263
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد نجفیان دهاقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، ص . پ . ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران ، ایران
علی کرباسی - استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، ص . پ . ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران ، ایران .
مهدی محمدی - استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، ص . پ . ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران ، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه نقش مشتری برای هر سازمانی بسیار حائز اهمیت گردیده و وزن نسبی بیشتری را نسبت به سایر ارگان سازمانی به خود اختصاص داده است ره سازمانی که دارای ساختار و اهداف مشخصی باشد مسلما0 مشتریهای خود را نیز دارا خواهد بود رمز موفقیت سازمان های عصر حاضر در حفظ ، جذب و پایداری مشتریان می باشد پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی هوشمند بر خلق ارزش پایدار مشتری با نقش میانجی منابع داخلی در خوشه صنعتی روغن موتوری استان اصفهان انجام پذیرفته است داده های پژوهش از طریق پرسشنامه تحقیق که به واسطه مشتریان خوشه صنعتی تکمیل گردیده است جمع آوری شده و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، معادله رگرسیون و همچنین آزمون آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفته و به منظور اتکا به نتایج تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی استفاده شده است. که میزان آلفا به صورت کلی و در هر یک از بخشهای متغیرهای تحقیق از سطح استاندارد بالاتر بوده است به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچقدر بازاریابی هوشمند در خوشه صنعتی روغن موتوری افزایش و بهبود یابد و به تبع آن خلق ارزش پایدار مشتری افزایش مییابد که ضرورت توجه به استفاده از سستم های هوشمند بازاریابی را در خوشه صنعتی رامشخص مینماید.

کلمات کلیدی:
سیستم ، بازاریابی ، هوشمند ، خلق ارزش ، پایدار مشتری.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/987015/