CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر نوسانات نرخ تورم بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر نوسانات نرخ تورم بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: FAMA02_133
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا سلیمانی امیری - دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
وحید افتخاری - دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه، تهران، ایران.
فاطمه دانشیار - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
بیش اعتمادی مدیران، تصمیمات شرکتها را برای ارائه افشای داوطلبانه تحت تاثیر قرار میدهد، مدیران بیش اعتماد دانش و مهارت خود را بیش از حد تخمین میزنند پس انتظار میرود تمایل کمتری به افشای هزینه های مانند مخارج تحقیق و توسعه داشته باشند از سوی دیگر تغییرات نرخ تورم مدیران را با چالش مواجه میکند، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ تورم بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه است. برای این منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1396 جمع آوری و با استفاده از تحلیل رگرسیون دادهای ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین بیش اعتمادی مدیران با مخارج تحقیق و توسعه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد همچنین نوسانات نرخ تورم رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه را تعدیل میکند با وجود تورم، مدیران بیش اعتماد توجه بیشتری به مخارج تحقیق و توسعه می-کنند.

کلمات کلیدی:
نوسانات نرخ تورم، بیش اعتمادی مدیران، مخارج تحقیق و توسعه.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/986891/