تحلیلی بر نقش کاربری های شهری در مدیریت آینده شهر با تاکید بر تاسیسات و تجهیزات شهری (مطالعه موردی: شهر لامرد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,668

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAUCONF01_041

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

چکیده مقاله:

توزیع بهینه ی کاربری ها و مراکز خدماتی مساله ای است که اغلب برنامه ریزان با آن سر و کار دارند، چرا که رشد فزاینده جمعیت و کالبد شهرها، با خود مشکلاتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربری ها را ایجاد نموده است. یکی از معیارهای توسعه رفاه اجتماعی، افزایش سطح ایمنی جامعه و دسترسی مناسب و مطلوب شهروندان به زیرساخت های ایمنی در زمان بروز مخاطرات و بحران های شهری است. با توجه به گستردگی فیزیکی و کالبدی شهرها و افزایش خطرات، پرداختن به کاربری های امدادرسانی اورژانسی نظیر ایستگاه های آتش نشانی در شهرها ضروری به نظر می رسد. فاکتورهای محدوده و شعاع خدما ت رسانی، تعداد کادر مجرب، تجهیزات آتش نشانی، وضعیت شبکه ارتباطی و دسترسی، قدرت و تحرک پرسنل آتش نشانی و امکانات نسبت به جمعیت نقش مهمی در خدمات رسانی آتش نشانی و کاهش تلفات جانی و خسارات مالی شهروندان دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر توسعه و بهبود آتش نشانی و خدمات ایمنی جنوب فارس با توجه به رشد و توسعه جمعیتی و کالبدی شهر و توسعه صنعتی و اقتصادی در شهرستان لامرد می باشد. با در نظر گرفتن شعاع عملکرد و دسترسی مفید ایستگاه های آتش نشانی و خدمات ایمنی ( 2 تا 3 کیلومتر ) و همچنین وضعیت موجود شهر لامرد و ایستگاه آن و فرآیند توسعه و جمعیت پذیری شهر و حرکت آن به سمت رشد فعالیت های صنعتی وتجاری و همجواری با کاربری ها و فعالیت های صنعتی، تجاری با شدت فعالیت و تراکم بالا در محدوده و حریم شهر و همچنین تحلیل شبکه دسترسی و سلسله مراتب معابر شهری شهر لامرد و ساختار کالبدی/ فضایی شهر و شکل گیری بر اساس بافت روستایی (هسته ایی) و مسکونی فشرده و محله ایی پراکنده و منفصل ضروری می باشد که ایستگاه دوم در شهر استقرار یابد. با توجه به ضرورت دسترسی، در کمترین زمان ممکن و همچنین جمعیت شهر در سرشماری سال 1395 و با احتساب جمعیت حریم تحت پوشش ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر لامرد بالغ بر 50000 نفر می باشد که شعاع خدمات رسانی ایستگاه آتش نشانی شهر بر اساس فاصله طولی در برگیرنده 12 کیلومتر می باشد. دسترسی و سهولت خدمات رسانی، ورود به بخش مسکونی و به محلات پراکنده، عدم تداخل با جریان رفت و آمد و ترافیک، ناپیوستگی خیابان های محلات و دسترسی محدود خیابان ها به بافت های مسکونی میانی خود موجب عدم کارآیی و شعاع عملکرد مفید و حوزه خدمات رسانی ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لامرد شده علل دیگری برای استقرار و احداث ایستگاه آتش نشانی در شهر لامرد می رساند. در شهر خطی لامرد ضروری می باشد مکانیابی ایستگاه جدید در راستای محور طولی (خطی ) شهر در فاصله حداکثر 5 کیلومتری ایستگاه فعلی مدنظر قرار گیرد و شعاع عملکرد آن 4 کیلومتر پیشنهاد می گردد. تعداد ایستگاه های آتش نشانی پیشنهاد شده برای شهر لامرد در مجموع 2 واحد است که یکی از آن ها در مرکز شهر و دیگری در شرق شهر مکان یابی شده اند. همچنین شهر نیازمند سالن مدیریت بحران چند منظوره جنوب فارس و احداث کمپ ایستگاه های امن و سکوهای تجمیعی در زمان بحران می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خلیل علی نژاد

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

مرضیه موغلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

عبدالرسول قنبری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان