CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده کارآفرینی زنان با تاکید بر بخش گردشگری در مناطق روستایی

عنوان مقاله: شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده کارآفرینی زنان با تاکید بر بخش گردشگری در مناطق روستایی
شناسه (COI) مقاله: GRPU02_036
منتشر شده در همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره حسینی - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ایران
فرناز فخارزاده - دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن

خلاصه مقاله:
امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها داشته و می تواند در استقلال اقتصادی،توانمند کردن زنان روستا و خلق فرصتهای جدید شغلی کمک شایانی کند. هدف از انجام این پژوهش، شناساییقابلیت ها، موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی گردشگری زنان روستایی است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با جستوجوی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی SID, scholar.goog,scopus,pubmed , civilica,irandoc انجام و داده ها دسته بندی و در EXCEL کد گذاری شد. یافته ها: متغیرهای ایجاد فرصت های شغلی، حمایت مالی نهادها، افرایش درآمد مستقیم زنان تحت عنوان عوامل اقتصادیمتغیرهای تبلیغات در زمینه فعالیت زنان، حفظ فرهنگ محلی و هویت، افزایش سطح آگاهی و دانش و تغییر شیوه زندگیبا عنوان عوامل فرهنگی اجتماعی از بیشترین عوامل پیشبرنده و عوامل اقتصادی، زیرساخت، اجتماعی فرهنگی و فنیآموزشی موانع بازدارنده توانمندسازی زنان هستند. سهم عوامل اقتصادی در دو بخش پیشبرنده و بازدارنده نسبت به سایرعوامل مهمتر بوده است.نتیجه: با استفاده از توان اطلاعاتی زنان روستایی از پتانسیل محل زندگی خود و شناسایی قابلیت ها و موانع می توانبرنامه های مداخله ای ویژه مبتنی بر شناسایی استعدادها در هر منطقه و آموزش های فنی و نیز حمایت مالی با همکاریبخش دولتی و خصوصی را اجرا کرد.

کلمات کلیدی:
عوامل بازدارنده، عوامل پیش برنده، کارآفرینی، گردشگری، زنان مناطق روستایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/979028/