CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر روابط مشتری در فرآیند بین المللی شدن شرکت های بیمه ایران در استان گلستان

عنوان مقاله: تاثیر روابط مشتری در فرآیند بین المللی شدن شرکت های بیمه ایران در استان گلستان
شناسه (COI) مقاله: ICMET05_004
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدحسین احسان فر - استاد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل
ابوالقاسم اثنی عشری امیری - استاد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل
حسن طاهری راد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

خلاصه مقاله:
روابط مشتری نه تنها یک تکنولوژی برای مقاصد بازاریابی است، بلکه یک تکنولوژی چندوظیفه ای و مشتری گراست کهدر فرآیندهای کسب و کار ادغام میگردد و همچنین یک استراتژی مدیریت است که برقراری روابط موجود در سازمان رابه حداکثر میرساند. مهمترین هدف روابط مشتری این است که پرتفویی از مشتریان به نحوی که منفعت را برایمشتریان به حداکثر برساند ایجاد و حفظ کند. فرایند بین المللی شدن به معنای توسعه صادرات است. شرکتها از لحاظقرار گرفتن بر روی پیوستار فرآیند بین المللی شدن متفاوت هستند. و در هر مرحله از این فرآیند نیاز به خدماتمتفاوتی جهت توسعه صادرات در روابط مشتری دارند. فرآیند بین المللی شدن شرکتها مورد توجه تحقیقات تجربیبسیاری بوده و از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با هدف تاثیر روابط مشتری در فرآیندبین المللی شدن شرکتهای بیمه ایران در استان گلستان پرداخته میشود. بررسیها نشان داد تمایل به بین المللی شدنبه طور قابل توجهی بر گرایش شرکتها، روابط مشتری و موسسات برای یافتن بازارهای جدید خارجی تاثیر گذار است. ازهمین رو بازارهای شرکتهای تجاری به واسطه بین المللی شدن، در تلاش برای دستیابی به توسعه بیشتر به روابطمشتری خصوصا در شرایط اشباع بازارهای داخلی و شرایط رقابت هستند.

کلمات کلیدی:
روابط مشتری، بین المللی شدن، شرکت بیمه ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/975719/