مدیریت سیلاب و ارائه راهکار جهت کاهش خسارات آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 606

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_1204

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

طبق آمار جهانی ایران جزو کشور های گرم و خشک است بطوریکه بارندگی متوسط آن حدود یک سوم میانگین جهانیاست؛ این روند بارندگی بیانگر این است که ایران به سمت کم آبی و خشک سالی پیش می رود که باید از منابع موجودبصورت بهینه و هدفمند استفاده شود. همچنین امروزه با مهاجرت روستاییان و گسترش شهر ها و افزایش ساخت وسازها موجب تغییر پوشش سطحی آن منطقه شده بطوری که آسفالت ها، بام ها و ... باعث بوجود آمدن سطوح غیر قابلنفوذ و در پی آن تبدیل باران ها به رواناب سطحی شده است. از این رو مدیریت سیلاب و ارائه راهکارهای درست وصحیح به موضوع بسیار مهمی در جهان و ایران تبدیل شده زیرا می توان با توجه به روش های سازه ای و غیر سازه ای،از آبگرفتگی مناطق شهری و خسارات ناشی از سیلاب جلوگیری کرد، لذا با بررسی موردی خسارات و ارائه راهکار هایدقیق بر آنیم تا خسارات ناشی از سیل را به حداقل ممکن رسانده و از این رواناب های سطحی در جهت افزایش منابعآبی کشور استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیرحسین زمانی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند

مهدی ملازاده

استادیار گروه عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه بیرجند