استفاده از منابع آب و خاک شور برای کشت پایدار گیاهان شورزی مانند سالیکورنیا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 737

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD05_040

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر از یک طرف و محدودیت منابع خاک و آب مناسب کشاورزی از سویی دیگر، لزوم بهرهبرداری کارآمد از منابع آب و خاک کشاورزی را به عنوان گامی مهم در افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر نموده است. از اینرو، ارائه راهکارهای عملی، اقتصادی و منطقی جهت بهبود وضع کنونی، بهرهبرداری مطلوب از منابع پایه موجود به منظور افزایش تولیدات موردنیاز کشاورزی، و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر سطح گستردهای از اراضی کشور به طور طبیعی شور بوده و همچنین حجم عظیمی از منابع آب شور نیز در کشور موجود است، که به طور مطلوب در چرخه تامین کالاهای اساسی، بهبود کیفیت محیط زیست و اشتغالزایی در کشور از آنها استفاده نمی شود. به این منابع نه بهعنوان معضل، بلکه به عنوان فرصت نیز بایستی نگاه کرد. لذا ارائه راهکارهایی برای بهره برداری اقتصادی و پایدار از محیطهای شور جهت نیل به شکوفایی پایداراقتصادی بیش از پیش اهمیت دارد. چرا که شوری آب و یا خاک به حدی باشد که تولید اقتصادی محصولات زراعی رایج امکانپذیر نباشد، میتوان با اتخاذ شیوه های مدیریتی جامع نگر، از منابع شور بهره برداری اقتصادی و پایدار نمود.

نویسندگان

زهل راسخی کازرونی

گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه، اصفهان، ایران

محمدرضا زمانی

گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه، اصفهان، ایران

فاطمه حیدریان نائینی

گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه، اصفهان، ایران

غلامحسن رنجبر

مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد،ایران

علیرضا منصوریان

گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه، اصفهان، ایران

اعظم راسخی کازرونی

گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه، اصفهان، ایران