پدیدارشناسی در سیر تحول معماری کالبدی بقعه متبرکه حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHELAL01_011

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

فرهنگ و تمدن هر سرزمین، از مذهب و اندیشه های معنوی آن، متاثر بوده و این تفکر همواره عینیت کالبدی خود را در معماری تجلی بخشیده است. احادیث در کنار قرآن مجید نقش بسیار مهمی در شکل گیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ودر واقع در شکل دادن به محیط ظاهری زندگی مسلمانان که می بایست منعکس کننده معنا و روح و ویژگی های وحی اسلامی باشد، ایفا کرده است. جهان بینی توحیدی، هدایت گر تفکر مسلمانان است. معماری اماکن مذهبی و زیارتگاه ها در دوره های مختلف تاریخی جزو لاینفک هنر و معماری دینی است اصول برخاسته از اندیشه های دینی همواره در باشکوه ترین شکل های هنری درکالبد زیارتگاه ها تجلی یافته اند. هنرمندان مسلمان هر عصر قرائت جدیدی از بطن دین مبین اسلام را در دیدگاه دین مداری خود، در هیئت هنر دینی ارائه نموده اند. بقاع متبرکه مام زادگان، همواره مکانی برای عرض ارادت هنری هنرمند مسلمان بوده است. سیر تاریخی، سیر تکاملی برای توسعه معماری و هنر کالبدی بقاع متبره می باشد. بقعه متبرکه حضرت محمد هلال ابن علیه علیه السلام در زمره نخستین بقاع شکل یافته در قرون اولیه هجری قمری، در ایران است که سیر تاریخی معماری پیوسته ای را داشته است با وجود عدم قطعیت در تاریخ نگاری های مرتبط با شکل گیری اولیه، مرمت و الحاق کالبدی در ارسن موجود و ساخت و سازهای صورت گرفته در دوران معاصر، بررسی سوابق تاریخی آن را در سلسله های حکومتی الزامی می نماید. چالش مطرح در این پژوهش واکاوی سیر تحول کالبدی بنا در دوره های تاریخی مختلف و پدیدارشناسی شاکله کالبدی بنا در قالب ارسن زیارتی است. تحقیق تجربی با راهبرد مورد پژوهی، رویکرد این پژوهش است که پیوند متغیرها را بررسی می کند. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میدانی و آزمایشگاهی می باشد.

کلیدواژه ها:

بقعه متبرکه ، حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام ، معماری اسلامی ، پدیدارشناسی

نویسندگان

زهرا دانش

کارشناس ارشد معماری دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا محسنی تبار

کاشناسی ارشد مهندسی عمران و مدیریت ساخت، مدرس موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی

حسین حسن زاده

دانش آموخته سطح ۳ حوزه، محقق و کارشناس موسسه جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام