بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 46 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-14-46_001

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و هدف دوم اندازه گیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه و مدل آن استفاده شد. برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران هتل های سه، چهار و پنج ستاره شهر تهران استفاده شد. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی و غیرمالی استفاده شد. در مجموع 48 پرسشنامه مربوط به بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی و 384 پرسشنامه مربوط به عملکرد غیرمالی برای تحلیل، جمع آوری شد. برای روایی پرسشنامه ها از همبستگی کلی گزینه اصلاح شده، روایی محتوا، روایی صوری و تحلیل عامل تاییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیزاز مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از تائید تاثیر مستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی و رد نقش میانجی عملکرد غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی بوده است. این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و هدف دوم اندازه گیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه و مدل آن استفاده شد. برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران هتل های سه، چهار و پنج ستاره شهر تهران استفاده شد. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی و غیرمالی استفاده شد. در مجموع 48 پرسشنامه مربوط به بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی و 384 پرسشنامه مربوط به عملکرد غیرمالی برای تحلیل، جمع آوری شد. برای روایی پرسشنامه ها از همبستگی کلی گزینه اصلاح شده، روایی محتوا، روایی صوری و تحلیل عامل تاییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیزاز مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از تائید تاثیر مستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی و رد نقش میانجی عملکرد غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی بوده است.

نویسندگان

مرتضی خزائی پول

دانشجوی دکتری، مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

ابوالفضل تاج زاده نمین

دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

حمید ضرغام بروجنی

دانشیار(بازنشسته)، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

مهدی کروبی

دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل. تهران، ...
 • پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی. (1391). گردشگری (ماهیت و ...
 • تقوی فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه. (1395). ارائه مدل ...
 • حجازی، سید رضا و حسینی مقدم، سید محمدرضا. (1392). تاثیر ...
 • داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری ...
 • ضیایی، محمود و تراب احمدی، مژگان. (1392). شناخت صنعت گردشگری ...
 • روحی، علی و آذر، نسرین. (1389). بررسی روابط بین معیارهای ...
 • رضائی، روح اله؛ منگلی، نسرین و صفا، لیلا. (1394). بررسی ...
 • رضوانی، مهران؛ طالبی، کامبیز و توکلیان، سعید. (1390). شناساییمولفه­هایبازاریابینوآورانهدرشرکت­هایکوچکو متوسط ...
 • میرزا محمدی، علی. (1391). تحلیل کیفی داده ها با Atlas.ti. ...
 • محمدی، علی، صفائی، بهزاد و خلیفه، مجتبی. (1395). کارآفرینی، یادگیری ...
 • ناظمی، امین، سیدی، سید احمد و شاه قاسی ثانی رودی، ...
 • Al-Manasra, E. A. A-Zyadat, M., Al-Awamreh, M. A. & S.Alnsour, ...
 • Banker, R. D., Potter, G., & Srinivasan, D. (2005), Association ...
 • Becherer, R. C. Haynes, P. J., & Helms, M. M. ...
 • Bjerke, B., & Hultman, C. M. (2002), Entrepreneurial marketing: The ...
 • Boonchoo, P. Wadeson, N & Tsang, D. (2013), The relationship ...
 • Bohman, H. (2007), Investigating the relationship between Entrepreneurial and Market ...
 • Casillas, J.C., Moreno, A.M. (2010), The relationship between entrepreneurial orientation ...
 • Covin, J. G. & Slevin, D. (1991), A Conceptual Model ...
 • Covin, J. G. & Slevin, D. (1991), A Conceptual Model ...
 • Deshpandé, R. Farley, J. U. & Webster, F. E. (1993), ...
 • Fiore, A. M. Niehm, L. S. Hurst, J. L. Son, ...
 • Hamali, S. (2015), The Effect of Entrepreneurial Marketing on Business ...
 • Hyung, L. D. & Dedahanov, A. (2014), Firm Performance and ...
 • Hacioglu, G. Eren, S. S. Eren, S, M., & Celikkan, ...
 • Hempenius, S. (2012). Entrepreneurial Marketing: Effects on Performance of SMEs. ...
 • Hoy, F. (2008), Organizational learning at the marketing/entrepreneurship interface . ...
 • Jaafar, M. (2012), Entrepreneurial marketing and accommodation businesses in East ...
 • Jones, R. & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small ...
 • Jogaratnam, G. Tse, E. C. & Olsen, M. D. (1999), ...
 • Jones, R., Suoranta, M. & Rowley, J. (2013), Entrepreneurial marketing: ...
 • Kilenthong, P. Hills, G. E. Hultman, C. & Sclove, L. ...
 • Kurgun, H. Bagiran, D. Ozeren, E. & Maral, B. (2011), ...
 • Keh, H. T. Nguyen, TH. T. M., & Ng, H. ...
 • Kocak, A. (2004), Developing and validating a scale for entrepreneurial ...
 • Miles, M. & Darroch, J. (2004), Large firms, entrepreneurial marketing ...
 • Morris, H. M. Schindehutte, M. R. Laforge, W. R. (2002), ...
 • Mort, G. S. Weerawardena, J. & Liesch, P. (2012), Advancing ...
 • Nwaizugbo, I. C. & Anukam, A. I. (2014), Assessment of ...
 • Reijonen, H. (2012), Entrepreneurial marketing orientation (EMO): An empirical test ...
 • Schmid, J. (2012), Entrepreneurial marketing- Often described rarely measured . ...
 • Subramanian, A. (1997), Innovativeness: redefining the concept . Journal of ...
 • Venkatraman, N. (1989), Strategic Orientation of business enterprises: The construct, ...
 • Persian References: ...
 • Abu Al-Ma ali, Kh. (1391), Qualitative research: from theory to ...
 • Papoli Yazdi, M. H. & Saghaei, M. (1391), Tourism (nature ...
 • Taqavi Fard, M. T. & Asadiyan Ardakani, F. (1395), Providing ...
 • Hejazi, S. R. & Hosseini Moghadam, S. M. R. (1392), ...
 • Davari, A. & Rezazadeh, A. (1392), Structural equations modeling with ...
 • Ziaee, M. & Torab Ahmadi, M. (1392), Understanding the tourism ...
 • Rohi, A. & Azar, N. (1389), Investigating the relationship between ...
 • Rezaei, R., Mongoli, N., & Safa, L. (1394), Investigating the ...
 • Rezvani, M., Talebi, K. & Tavakoliyan, S. (1390), Identification of ...
 • Mirza Mohammadi, A. (1391), Data quality analysis with Atlas.ti, Tehran, ...
 • Mohammadi, A., Safaei, B., & Khalifeh, M. (1395), Entrepreneurship, core ...
 • Nazemi, A, Seyedi, S. A. & Shah Ghasi Sani Rudi, ...
 • نمایش کامل مراجع