پراکنش مهره داران مزوزوئیک در کوه های البرز و داده های نو از ردپای دایناسورها در البرز میانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ALBORZC01_002

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

در گستره رشتهکوه البرز، رخنمونهای چشمگیری از زمینهای مزوزوئیک دردسترس هستند که تا کنون سه جایگاه از ردپای دایناسورها و یک جایگاه از رد خزش و شنای لاکپشت سانان از این نهشته هاگزارش شده است. به تازگی، با پیجویی های انجام یافته بر روی رخنمونهای گروه شمشک در پیرامون بخش بلده، در البرز میانی، سه تخته سنگ، دارای ردپای دایناسورها یافت شدند. یکی از آنها، ردپای بزرگ سوروپود به درازی 90 سانتیمتر و پهنای 55 سانتیمتر میباشد و گمان میرود، بلندی لگن این دایناسور 360 سانتیمتر بوده است. این ردپا با نام Parabrontopodus شناسایی شد. ردپاهای چهارانگشتی تروپود با رد پاشنه بزرگ یافت شدند که با نام Neoanomoepus گزارش میشوند. ردپاهای سه انگشتی تروپود با بند انگشتان آشکار، که گاهی رد انگشت شماره I را نیز دارند، با نامEubrontes هستند.

نویسندگان

نصراله عباسی

زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی،

لی دا شینگ

گروه علوم زمین و منابع، دانشگاه علوم زمین چین، پکن، ۱۰۰۰۸۳ ، چین