گامه های ماگمازایی در پهنه البرز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ALBORZC01_001

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

انگاره زمین ساخت ورقه ای، چهارچوبی مفهومی برای فرایندهای زمین شناختی مهم از جمله ماگمازایی، دگرگونی و کانه زایی فراهم ساخته است. در چهارچوب این انگاره، گامه های ماگمازایی مهم پهنه البرز را میتوان در طی فرایندهای پیدایش، گسترش و بستهشدن اقیانوس-های تتیس کهن و تتیس نو در دورانهای پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک ردیابی و ارزیابی کرد. فعالیت ماگمایی پالئوزوئیک در زمانهای اردویسین – سیلورین، دونین، کربونیفر و به ویژه در پرمین و در رابطه با تکامل زون اقیانوسی تتیس کهن رخ داده است. رخدادهای ماگمایی مزوزوئیک در زمانهای تریاس بالایی- ژوراسیک زیرین- میانی و کرتاسه بالایی و فعالیت ماگمایی سنوزوئیک در زمانهای پالئوسن- ائوسن، الیگو- میوسن و پلیوسن- کواترنر و در رابطه با تحول زون اقیانوسی تتیس نو بروز یافته است. این رخدادهای ماگمایی، پیامدهای حرکات کششی و فشارشی فرایندهای کافتزایی، گسترش کف اقیانوسی، گسترش زونهای پشت کمانی، فرورانش جزایر کمانی، فرورانش حاشیه قاره، برخورد و پسابرخورد پهنه های اقیانوسی تتیس و تعاملات گوشته و پوسته ایران زمین هستند.

نویسندگان

حبیب ا... قاسمی

دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود