مشخصه یابی نانوکامپوزیت سطحی Al-CNT تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI13_011

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ایجاد کامپوزیت سطحی با نانولوله های کربنی بر زیرلایه ی آلومینیوم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی((FSP میباشد. بدین منظور نانولوله های کربنی در شیاری روی زیرلایه ی مورد نظر واقع شده و توسط ابزار مخروطی تحت FSP قرار گرفت. سرعت چرخشی و سرعت پیشروی ابزار به ترتیب 1211rpm و 21mm/min انتخاب شد. همچنین برای رسیدن به توزیع یکنواخت نانولوله های کربنی در زمینه ی آلومینیومی از تکرار FSP تا چهار پاس استفاده شد. نمونه های متالوگرافی در مقطع عمود بر راستای FSP برش زده شد و توسط عملیات الکتروپولیش و اچینگ آماده سازی گردید. مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی حاکی از اصالح دانه بندی و توزیع نسبتا یکنواخت CNT در لایه ی سطحی بود. اصالح ساختار سطحی را می توان ناشی از تبلور مجدد دینامیکی در ناحیه ی همزده دانست. بررسی ریزسختی نمونه ها دلالت بر افزایش سختی نمونه های عملیات سطحی شده دارد که میتواند منجر به افزایش مقاومت به سایش نیز گردد.

نویسندگان

المیرا منتظرالظهور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد،

مسعود مصلایی پور

استادیار دانشگاه یزد

صادق قاسمی

استادیار دانشگاه یزد،

علیرضا مشرقی

استادیار دانشگاه یزد،

علیرضا دهقانی سانیچ

کارشناس ارشد متالورژی

محمدحسین طهماسبی

دانشجوی دکترا دانشکده ی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان