بررسی رفتار خوردگی جوش FB-TIG آلیاژ آلومینیم 5083 با استفاده از روش های الکتروشیمیایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_265

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

در روش جوشکاری TIG- FB با اضافه کردن پودرهای SiO2 به عنوان ترکیب فعال به درز جوش عیوب جوشکاری TIG برطرف وآلیاژ آلومینیوم 5083 به صورت تک پاسه، با کیفیت جوش بالا و عمق نفوذ جوش زیاد جوش داده شد.در این مقاله رفتار خوردگی این جوش بررسی شد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی رفتار ناحیه جوش و مقایسه ی ان با فلز پایه است. به منظور مطالعه ی رفتار خوردگی 5083 نمونه ها، ازمایش های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتاسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl% 385% انجام شد. همچنین از تصایر میکروسکوپی قبل و بعد از یک هفته ویک، دو و چهار ماه غوطه وری در محلول NaCl 3/5% برای تحلیل خوردگی موضعی بر روی نمونه ها استفاده شد. نتایج، خوردگی موضعی در اطراف برخی ذرات موجود در زمینه، درهمه ی ناحیه ها را نشان داد، به طوری که میزان خوردگی موضعی در ناحیه جوش و ناحیه متاثر از حرارت نسبت به فلز پایه بیشتر بود. نتایج حاصل از آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، میزان مقاومت پلاریزاسیون را برای نواحی فلز پایه، ناحیه ی جوش وناحیه متاثر از حرارت به ترتیب میزان 4669، 4224، Ωcm2 4237 و نتایج حاصل از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی این مقادیر را به ترتیب 7091، 5228 و Ωcm2 4237 و نتایج حاصل از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک یکدیگرراتاییدکردند و نشان دادند که میزان خوردگی در فلز پایه کمتر از سایر ناحیه ها و میزان خوردگی ناحیه متاثراز حرارت بیشتر از سایر ناحیه ها بود.

نویسندگان

امیر غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده ی مهندسی موادو متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا ابراهیمی

دانشیار مهندسی مواد دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میلاد رضائی

استادیار مهندسی مواد دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر