CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: CONSPORT01_020
منتشر شده در کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه منفرد فتیده - کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، موسسه آموزشی مهرآستان، آستانه اشرفیه، ایران
سیاوش خداپرست - استادیارگروه مدیریت ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
سینا عیسی زاده - مدرس گروه تربیت بدنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
محمدتقی حیدریان - کارشناس تربیت بدنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
ناهید عبداللهی - کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، موسسه آموزشی مهرآستان، آستانه اشرفیه، ایران

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق شناسایی ارتباط بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان می باشد.روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود و جامعه آماری را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان(148نفر) تشکیل دادند که نمونه بصورت تمام شمار انتخاب شدو 135پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش از پرسشنامه های هوش سازمانی(آلبرخت، 2003) و تفکراستراتژیک(معمایی و همکاران، 1392) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونKs، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد که کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم-افزار spssانجام گرفت.نتایج نشان دادند که بین هوش سازمانی (23/0)، چشم انداز استراتژیک (28/0)، سرنوشت مشترک (19/0)، میل به تغییر(18/0)، روحیه (09/0)، اتحاد و توافق (27/0)، کاربرد دانش (17/0) و فشار عملکرد (26/0)با تفکر استراتژیک در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و 11درصد از تفکر استراتژیک را می توان از روی هوش سازمانی پیش بینی نمود. همچنین مشخص شد که مدل ارتباطی هوش سازمانی و تفکر استراتژیک در جامعه پژوهش برازش معناداری دارد.بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد جهت تقویت تفکر استراتژیک در کارکنان به مولفه های هوش سازمانی آن ها توجه جدی شده و برای تقویت آن اقدامات موثر به عمل آید.

کلمات کلیدی:
مدل ارتباطی، هوش سازمانی،تفکراستراتژیک،کارکنان،ادارات ورزش وجوانان استان گیلان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/962095/