CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر کینزیوتیپ بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن و اسپرین حاد مچ پا

عنوان مقاله: بررسی اثر کینزیوتیپ بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن و اسپرین حاد مچ پا
شناسه (COI) مقاله: APSMC02_031
منتشر شده در همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیوان یوسف پور - کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
سید صدرالدین شجاع الدین - دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: بیشتر افرادی که دچار اسپرین خارجی مچ پا می شوند، به طور کامل بهبود نمی یابند و اختلال در تعادل یکی از رایجترین مشکلاتی است که برای این افراد بروز می کند. با توجه به آنکه بانداژ ورزشی کینزیوتیپ ( Athletic Kinesio Tape or KT ) به عنوان یک روش درمانی جدید معرفی شده و در طب ورزشی کاربرد پیداکرده است، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر کینزیوتیپ بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن و اسپرین حاد مچ پا می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه شبه تجربی 26 ورزشکار مرد ( 14 نفر با بی ثباتی مزمن: میانگین سن 2/1±21/4، BMI 3/1±22/3 و 12 نفر با اسپرین حاد مچ پا: میانگین سن 2/3±20/7؛ BMI 2/7±22/4) در شرایط عادی مورد ارزیابی تعادل داینامیک با تست تعادل گردش ستاره (SEBT) در دو وضعیت با کینزیوتیپ به روش ترکیبی اصلاح عملکردی – مکانیکال و بدون بانداژ قرار گرفتند. برای بررسی اثرکینزیوتیپ از آزمون T با سطح معنی داری P<0/05 و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد. یافته ها: در هر دو گروه اختلاف مقادیر پیش و پس آزمون معنی دار شده و کینزیوتیپ مچ پا بر تعادل داینامیک آزمودنی ها موثر بوده است هم چنین میزان تغییرات در گروه با آسیب حاد بیشتر می باشد (P<0/05). نتیجه گیری: کینزیوتیپ به روش ترکیبی اصلاح عملکردی-مکانیکال باعث بهبود تعادل داینامیک در ورزشکاران با بی ثباتی مزمن و اسپرین حاد مچ پا در کوتاه مدت می شود. در ضمن تاثیر این روش در اسپرین حاد بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی:
بانداژ ورزشی، بی ثباتی مچ پا، تعادل پاسچرال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/961857/