CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر پارامترهای جوشکاری بر خواصمکانیکی و متالورژیکی اتصال آلومینیوم 2024-T3 توسط فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی نقطهای

عنوان مقاله: تأثیر پارامترهای جوشکاری بر خواصمکانیکی و متالورژیکی اتصال آلومینیوم 2024-T3 توسط فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی نقطهای
شناسه ملی مقاله: ISME18_492
منتشر شده در هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین مکی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی - استادیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش - دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی صفرخانیان - دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:
فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی نقطهای Friction stir spot welding یکی از روشهای جوشکاری حالت جامد و یکی از زیرشاخههای جوشکاری اصطکاکی اختلاطی Friction stir welding است. در این تحقیق تأثیر پارامترهای زمان نگهداری ابزارو سرعت دورانی ابزار بر استحکام اتصال و تشکیل منطقهی اختلاطبررسی شد. ریزساختار منطقهی اختلاط در متغیرهای مختلف با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد و مشاهده شد که با افزایش رعت دورانی ابزار و زمان توقف، اندازه دانهی منطقهی اختلاط افزایش مییابد. همچنین با ریزسختی سنجی از مقطع نمونهها، پروفیل سختی مناطق اطراف جوش بدست آمد که مشاهده شد با افزایش سرعت دورانی ابزار، سختی منطقهی اختلاط افزایش و سختی منطقهی متأثر از حرارت کاهش مییابد. همچنین با افزایش زمان توقف ابزار سختی در مناطق اطراف جوش کاهش مییابد

کلمات کلیدی:
جوشکاری اصطکاکی اختلاطی نقطهای، آلومینیوم 2024-T3 ، سرعت دورانی ، زمان توقف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/95967/