CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اپیدمیولوژی آسیب های وارد به کودکان 6-18 ساله ناشی از حوادث موتوری شهرستان داراب در سال1395

عنوان مقاله: اپیدمیولوژی آسیب های وارد به کودکان 6-18 ساله ناشی از حوادث موتوری شهرستان داراب در سال1395
شناسه (COI) مقاله: RBTACS09_019
منتشر شده در نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا نوابی - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مریم روانیپور - استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رحیم طهماسبی - دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

خلاصه مقاله:
زمینه: جراحات ناشی از حوادث ترافیک جاده ای یکی از معضلات اساسی فراموش شده سلامت عمومی است که پی گیری مداوم و بررسی علل آن از ضروریات می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر مقطعی و بصورت گذشته نگر می باشد. بدین منظور، تمامی 212 کودک و نوجوان مصدوم حوادث موتوری در سال 1395 که به اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب مراجعه کرده بودند، با روش تمام شماری انتخاب و پرونده های پزشکی آنها بررسی شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق فرم بررسی اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات مربوط به صدمه و معیار شدت تروما بود. روایی این فرم ها توسط اساتید مجرب و صاحب نظر تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری کای اسکور و بوسیله نرم افزار SPSS (ویرایش(22 در سطح ≥ 0/05 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی کودکان آسیب دیده 14/28 2/97 و تعداد 199نفر (% 93/9) از نمونه ها پسر بودند. بیشترین اندام آسیب دیده، سر بود و %61,3 از مصدومان در بیش از یک اندام دچار آسیب شده بودند. مقایسه میانگین سن در پسران 2/71 14/51سال و در دختران 10/85 4/39 سال اختلاف معنادار آماری نشان داد((p< /003، درحالیکه در تعداد روزهای بستری بین دو جنس، اختلاف معناداری وجود نداشت( .(p=0/617 تمامی مصدومین راکب فاقد گواهینامه و 191 نفر ( (% 90/6 از آنها از وسایل حفاظتی استفاده نکرده و با افزایش سن میزان استفاده از وسایل حفاظتی نیز کاهش یافته بود(.(p=0/017 نتیجه گیری: آمار تصادفات موتورسیکلت و شدت آسیبهای ناشی از آن چشمگیر و قابل تامل است. برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی برای نوجوانان و همچنین والدین ایشان بمنظور هدایت صحیح و ایجاد آمادگی درنوجوان در زمینه آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و آماده سازی و افزایش تسلط در رانندگی موتورسیکلت و اهمیت استفاده از وسایل حفاظتی بخصوص کلاه ایمنی در نوجوانان تحت نظر مسئولین راهنمایی و رانندگی با همکاری وزارت آموزش و پرورش در شهرک های آموزشی و وضع قوانین جدید و واضح و کاربردی استفاده از موتورسیکلت جهت قشر نوجوان، می تواند در کاهش آمار تصادفات موتوری نقش مهمی را ایفا کند.

کلمات کلیدی:
اپیدمیولوژی، تصادف موتوری، کودک و نوجوان.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/954304/