CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیلی بر بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین در ایران و ارزیابی معیارهای موثر در مقبولیت آن

عنوان مقاله: تحلیلی بر بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین در ایران و ارزیابی معیارهای موثر در مقبولیت آن
شناسه (COI) مقاله: JR_JWFST-20-2_005
منتشر شده در شماره 2 دوره 20 فصل در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری مرادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی رفیقی - استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
امروزه دگرگونی های بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های مختلف، به ویژه در بازارها، مشاهده می شود. بنابراین انجام پژوهش های بازار برای همه کشورها و شرکت هایی که درصدد هستند حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند ضرورت دارد. وجود پتانسیل عظیم مصرف این فرآورده لزوم بررسی روند تولید، واردات و صادرات این محصول را طلب می کرد. بازار مصرف این فرآورده به روش تحلیل رگرسیون مصرف گذشته و تحلیل رگرسیون سهم بازار آن در بین بازار سایر اوراق فشرده چوبی مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی می شود، روند افزایش مصرف در سال های آینده نیز با سرعت زیادی ادامه یابد و به حدود 60 درصد سهم بازار اوراق فشرده چوبی در سال 2014 برسد. برای مطالعه بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین، بررسی معیارهای موثر در مقبولیت آن بین مصرف کنندگان ضروری می باشد، برای این منظور، پرسش نامه ای طراحی و توسط کارشناسان و مصرف کنندگان تکمیل گردید و منجر به انتخاب 10 معیار موثر بر مصرف این فرآورده در کشور گردید. با توجه به تجزیه واریانس انجام شده، معیارهای موثر بر بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین از نظر مصرف کنندگان ایرانی دارای اهمیت یکسانی نبوده و اثرات آن ها نیز مختلف و متفاوت است. عمده ترین دلایل مقبولیت آن در بین مصرف کنندگان ایرانی ویژگی های زیباشناختی و مقاومت در برابر رطوبت آن می باشد.

کلمات کلیدی:
تخته فیبر نیمه سنگین, مصرف, سهم بازار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/953579/