رابطه ی سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی با میانجی گری بخشش و همدلی: بررسی یک مدل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-62-1_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف اصلی مطالعه  آزمایش برازندگی مدل سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و با میانجی­گری­های همدلی و بخشش بود. روش کار: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه یزد بودند که حداقل دو سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و در دامنه سنی بین 45-20 سال قرار داشته باشند. از بین این افراد 200 نفر (101 مرد و 99 زن) که در ترم بهمن 1396-1397 مشغول به تحصیل بودند به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه­های مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS)، مقیاس رضایت زناشویی، مقیاس گذشت ­­­خانواده (FFS) و مقیاس صفات همدلی باتسون (BEA) را تکمیل کردند. داده­ها از طریق روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر (آزمون بوت استرپ) با استفاده از برنامه­های 21-SPSS و AMOS تحلیل شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که سبک­های دلبستگی علاوه بر اثر مستقیم بر رضایت زناشویی به طور غیرمستقیم و از طریق نقش میانجیگری عامل بخشش و همدلی بر رضایت زناشویی اثر دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته­های پژوهش می­توان گفت بخشش و همدلی از جمله فرآیندهای مهمی هستند که چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم از راه کاهش تاثیر منفی عواملی مانند سبک های دلبستگی ناایمن، سبب افزایش رضایت زناشویی می شوند. در نتیجه، لازم است تا جهت افزایش کیفیت روابط بین همسران، ضمن توجه به نوع سبک دلبستگی آن ها، به تقویت بخشایندگی و همدلی بین آن ها پرداخت.

نویسندگان

زهرا احمدی اردکانی

مربی ، گروه دپارتمان مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

نسرین فاطمی عقدا

مربی، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.