کاربرد دلفی فازی: ساختاربندی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

298

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_300

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

چکیده مقاله:

در دنیای کنونی، فناوری اطلاعات راهبرد جدیدی است که تمام ابعاد سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که تصور یکسازمان بدون فناوری اطلاعات و توسعه مداوم آن بر اساس نیازهای روز، غیر ممکن به نظر میرسد. این پژوهش به منظور شناسایی عواملتاثیرگذار بر ارتقای حوزه فناوری اطلاعات شهرداری زاهدان با استفاده از توسعه فازی تکنیک دلفی انجام گرفته است. در این پژوهش 9 نفراز خبرگان علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات به عنوان تیم تصمیم گیری انتخاب شدند. سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی، تعدادی عاملکلیدی انتخاب شده و مدل نهایی ارائه گردید. مدل نهایی پژوهش به صورت مدل ساختاری شامل 6 دسته اصلی و 19 عامل معرفی شد.نتایج این پژوهش نشان داد که دسته های اصلی پشتیبانی- مالی و فنی، بیشترین عامل را در مدل نهایی دارند.

نویسندگان

ساراشهرکی
سارا شهرکی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، شهرداری زاهدان، ایران

احمدخواجه احمدی
احمد خواجه احمدی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شهرداری زاهدان، ایران