CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر استرویید آنابولیک بولدنون همراه با تمرین استقامتی و مقاومتی بر نشانگرهای آسیب کبدی در موش های صحرایی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر استرویید آنابولیک بولدنون همراه با تمرین استقامتی و مقاومتی بر نشانگرهای آسیب کبدی در موش های صحرایی
شناسه (COI) مقاله: JR_FEYZ-22-2_004
منتشر شده در شماره 2 دوره 22 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدجواد ضیاء الحق - گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
لیلا خجسته - گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
سیدسعید ضیاء الحق - گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
بهروز یحیایی - گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر بولدنون، تمرین استقامتی و مقاومتی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 70 موش صحرایی نر 12 هفته (وزن 7±228 گرم) به طور تصادفی در 10 گروه کنترل، شم، بولدنون (2mg/kg)، بولدنون (5mg/kg)، تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی- بولدنون (2mg/kg)، تمرین مقاومتی- بولدونون (5mg/kg)، تمرین استقامتی، تمرین استقامتی- بولدنون (2mg/kg)، تمرین استقامتی- بولدنون (5mg/kg)، تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل 8 هفته صعود از نردبان، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 3 ست با 5 تکرار و برنامه تمرین استقامتی، 8 هفته دویدن روی تردمیل،3 روز در هفته، هر روز 30 دقیقه با سرعت 12 متر در دقیقه بود. تزریق دارو یک بار درهفته در عضله دوسر ران انجام گردید. پساز بیهوشی، کالبد شکافی انجام و کبد برای مطالعات بافتی برداشته شد.نتایج: در گروه بولدنون بدون تمرین، بیشترین آسیب بافتی کبد مشاهده گردید، به طوریکه دژنرانس وکویولار بیشتر از 66 درصد ووجود 3-1 سلول نکروتیک بسیار حایز اهمیت بود. در گروههای تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی بولدنون دوز بالا نیز آسیب کبدی به صورت دژنرانس وکویولار مشاهده گردید. در گروه تمرین استقامتی بولدنون، التهاب، افزایش سلول های کوپفر و دژنرانسوکویولار خفیف مشاهده شد. مطالعات بافتی نشان داد تمرین استقامتی موجب کاهش دژنرانس وکویولار و التهاب و عدم افزایشسلول های کوپفر می شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد بولدونون موجب وارد شدن آسیب به کبد شده و احتمالا تمرین استقامتی در مقایسه با تمرین مقاومتی می -تواند موجب کاهش بیشتر آسیب های کبدی به ویژه کاهش دژنرانس وکویولار و التهاب ناشی از بولدنون گردد.

کلمات کلیدی:
استرویید آنابولیک بولدنون، تمرین استقامتی و مقاومتی، آسیب کبدی، موش صحرایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/947880/