بیولوژی زیر رده های سلول های دندریتیک و کاربرد آنها در ایمنی درمانی سرطان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-17-1_013

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : سرطان یکی از اصلی ترین علل مرگ و میر در جهان می باشد که در اثر تکثیر کنترل نشده و گسترش سلول های تغییر شکلیافته ایجاد می شود. سلولهای دندریتیک را می توان در ایمنی درمانی سرطا ن به کار برد. سلول های دندریتیک بارگذاری شده با آنتی ژنتوموری میتوانند فعالیت ضد توموری سلول های T سایتوتوکسیک را افزایش دهند. مواد و روش ها: مقالات مرتبط با استفاده از موتور جستجوگر و داده های پایگاه NCBI جستجو گردید. سپس مقالات پژوهشی و مروری از پایگاه های داده Springer ،Wiley-Blackwell ،Nature ،Science Direct و ProQuest تهیه شدند. نتایج: زیررده های سلول های دندریتیک با کارکردهای متفاوت در بافت های گوناگون انسان و مدل های حیوانی، به ویژه موش شناساییشده اند. سلول های دندریتیک میلوییدی انسانی را می توان از مونوسیت های خونی در محیط غنی سایتوکاینی تولید نمود . سلول هایدندریتیک (+)CD8 رایج موشی را نیز می توان از طحال جدا ساخت و یا از سلول های بنیادی مغز استخوان در محیط غنی سایتوکاینی تولید کرد.نتیجه گیری: برخی از زیررده های سلول های دندریتیک انسانی و موشی شامل سلول های دندریتیک میلوییدی انسانی و سلول هایدندریتیک (+)CD8 رایج موشی نقش حیاتی در القاء سلول های TH1 و سلول های T سایتوتوکسیک ایفاء می نمایند. بنابراین، این زیر رده ها را می توان به عنوان محرک ایمنی سلولی در ایمنی درمانی سرطان انسان و مدل موشی استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

زیر رده سلول های دندریتیک ، سلول های T سایتوتوکسیک ، سرطان ، ایمنی درمانی

نویسندگان

میرزاعلی مفضل جهرمی

دانشجوی دوره دکت ری، گروه ایمنی شناسی ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدمحمد موذنی

استاد، گروه ایمنی شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس