CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط سطح سرمی پرولاکتین با بیماری مولتیپل اسکلروز

عنوان مقاله: بررسی ارتباط سطح سرمی پرولاکتین با بیماری مولتیپل اسکلروز
شناسه (COI) مقاله: JR_FEYZ-10-2_006
منتشر شده در شماره 2 دوره 10 فصل در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم کوچکی - استادیار گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سیدعلی مسعود - دانشیار گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سیدغلامعباس موسوی - مربی گروه بهداشت عمومی و آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خلاصه مقاله:
مولتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری مزمن با علت ناشناخته می باشد که با التهاب و تخریب نسبی بافت سفید مغز و جایگزینیبافت گلیوز مشخص می گردد. این بیماری چندعاملی بوده و اساس اتوایمیون در ایجاد آ ن مورد نظر است. پرولاکتین یک پپتید نورواندوکرینمی باشد که خصوصیات تنظیم ایمنی ر ا دارد. هیپر پرولاکتینمی چندین اختلال اتوایمیون را تشدید می کند و ممکن است نقشی در ایجادبیماری مولتیپل اسکلروز داشته باشد . با توجه به تناقضاتی که در زمینه ارتباط بین سطح سرمی پرولاکتین و بیماری مولتیپل اسکلروز وجوددارد این مطالعه به منظور تعیین چنین رابطه ای، در بیماران مراجعه کننده به مرکز نورولوژی کاشان در سالهای 84-1383 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: ابن مطالعه به صورت تحلیلی (مورد- شاهدی ) و با بررسی و مطالعه بر روی 70 نفر شامل 35 بیمار مبتلا بهمولتیپل اسکلروز و 35 نفر شاهد صورت پذیرفت . از کلیه افراد 2 سیسی خون وریدی در حالت ناشتا گرفته شد و سطح سرمی پرولاکتینتوسط کیت الیزا و با روش RIA اندازهگیری شد و از آزمون t test برای قضاوت بالینی استفاده گردید. نتایج: در این تحقیق سن افراد مورد مطالعه 6/4±32/3 سال بود و 28 نفر ( 80 %) از بیماران در گروه سنی 40-20 سالگی قرار داشتند و ضعف عضلانی، اختلال بینایی و پارستزی به ترتیب با شیوع 80%، 57/1% و 34/2% شایع ترین علا یم بالینی بودند و میانگین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران مبتلا 114/8±350/5 و در گروه شاهد 57/6±160/7 بود (p<0/0001). با ارزیابی الگوی بالینی بیماری مولتیپل اسکلروز، الگوی MS عود کننده- بهبود پذیر با شیوع 54/2% شایع ترین الگوی بالینی بود. نتیجه گیری: سطح سرمی پرولاکتین در م بتلایان به مولتیپل اسکلروز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و این یافته احتمالا استفاده ازآنتاگونیست های پرولاکتین را جهت کاهش علا یم و عوارض بیماری در آینده مطرح خواهد کرد . تحقیق تجربی در خصوص اثربخشی اینآنتاگونیست ها توصیه می شود.

کلمات کلیدی:
پرولاکتین، مولتیپل اسکلروز، بافت گلیوز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/947103/