CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

همراهی Colletotrichum gloeosporioides با پوسیدگی ساقه و طوقه شفلرا در اهواز

عنوان مقاله: همراهی Colletotrichum gloeosporioides با پوسیدگی ساقه و طوقه شفلرا در اهواز
شناسه (COI) مقاله: PPC01_102
منتشر شده در نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

آتنا صافی - دانشجوی کارشناسی ارشدبیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
مهدی مهرابی کوشکی - استادیاربیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
رضا فرخی نژاد - استادبیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

خلاصه مقاله:
شفلرا { Schefflera actinophylla (Endl.) Harms} اغلب در مناظر نواحی گرمسیری و همچنین به صورت گیاه گلدانی پرورش داده میشود. در طول سال 1397، چهار گیاه گلدانی شفلرا با علائم پوسیدگی ساقه و طوقه و خشک شدن شاخه ها از گلخانه های خانگی در اهواز جمع آوری شدند. این گیاهان برای بیمارگر احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخه های خشک هرس و زیر آب شیر شسته شده و سپس خشک شدند. قطعات کوچکی از چوب از مرز قسمتهای سالم و پوسیده شده ی شاخه ها تهیه شده و با فروبردن در هیپوکلریت سدیم %1 (برای 2-4 دقیقه) ضدعفونی سطحی شدند و سپس سه بار با آب مقطر سترون شسته شدند. قطعات گیاهی روی محیط کشت سیب زمینی - دکستروز - آگار (PDA) حاوی استرپتومایسین کشت شدند و ظروف PDA در دمای 28 درجه سانتیگراد به مدت 5-10 روز نگهداری شدند. دو جدایه Colletotrichum به دست آمد که با استفاده از روش تکاسپور خالص سازی شد. مشخصات ریخت شناسی (مانند آسرول و کنیدیومها) جدایه ها با استفاده از اسلایدهای میکروسکوپی بررسی شد. برای مطالعات مولکولی، زیست توده در محیط سیب زمینی - دکستروز - بروث (PDB) تولید و خشک- انجمادی شد و سپس در ازت مایع پودر شد. DNA استخراج شد و بخشیهای از ژن RNA پلیمراز (RPB2) II با استفاده از جفت آغازگر مناسب تکثیر شد. قطعات تکثیری مستقیما توالی یابی شدند و با توالیهای نمایهشده در بانک ژن با استفاده از الگوریتم جستجوی BLAST و تجزیه وتحلیل فیلوژنتیکی مقایسه شدند. در تجزیه وتحلیل BLASTn توالی RPB2، هر دو جدایه بیشترین شباهت را به گونه ی Colletotrichum gloeosporioides نشان دادند. درخت فیلوژنتیکی مبتنی بر توالی DNA ناحیه ی RPB2 نشان داد که جدایه های تحت مطالعه با گونه ی C. gloeosporioides خوشه بندی شدند. بر اساس دانش ما، این اولین گزارش C. gloeosporioides روی گیاه شفلرا در استان خوزستان است.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/945903/