CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و شاخص های تن سنجی با ابتلا به اختلالات قاعدگی

عنوان مقاله: بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و شاخص های تن سنجی با ابتلا به اختلالات قاعدگی
شناسه (COI) مقاله: AMSMED20_264
منتشر شده در بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

ریحانه طاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ، ایران
ندا حیدرزاده اصفهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه ،کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ،ایران
سلمه بهمن پور - استاد یار علوم تغذیه ( استاد مشاور)
هادی رئیسی - گروه اپیدمیولوژی وآمار زیستی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهردکرد ، شهرکرد ، ایران( استاد مشاور)

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: اضافه وزن و چاقی، به عنوان خطری برای سلامتی محسوب می شود ومقیاس اندازه گیری آن در جمعیت، شاخص توده بدنی است. خطر ابتلا به اختلالات قاعدگی در زنان دارای اضافه و وزن و چاق بیشتر است. هدف ما در این مطالعه بررسی ارتباط شاخص توده ی بدنی ، محیط دور کمر با اختلالات قاعدگی در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سپیدان در استان فارس است. مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی مقطعی می باشد که بر روی 217 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی- بهداشتی شهرستان سپیدان دراستان فارس انجام شد . اطلاعات دموگرافیک، تن سنجی و ابتلا به اختلالات قاعدگی جمع آوری شد. زنان از لحاظ اختلالات قاعدگی به چهار گروه ؛ سندرم پیش از قاعدگی، خون ریزی بیش از حد، قاعدگی دردناک، قاعدگی نا منظم طبقه بندی شدند . در این مطالعه از ازمون رگرسیون و Tمستقل استفاده گردید. یافته ها: 29 از افراد اضافه وزن داشتند و 18.9 در گروه چاق قرار داشتند. فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان با معیار تشخیصی اختلالات قاعدگی، بیشتر از زنانی است که فاقد این معیارها هستند(P-<0.001 .(value همچنین تجزیه و تحلیل لجستیک SCAD نشان داد که چاقی و اضافه وزن باعث افزایش خطر خونریزی غیرطبیعی در سطح معنی داری 5 به ترتیب هفت(((OR: 7.70 (CI 95%:3.46- 17.26 برابر و دو (OR: 2.39 (CI 95%:1.23- 4.62)) برابر می شود. اختلاف میانگین محیط دور کمر در زنان با معیار های اختلالات قاعدگی به صورت معنی داری بالاتر از زنانی بود که معیارهای اختلال قاعدگی را نداشتند. (P-value<0.001) نتیجه گیری: در این مطالعه ارتباط معناداری بین اضافه وزن، چاقی و محیط دورکمربا اختلالات قاعدگی وجود دارد. با حفظ وزن در محدوده ی نرمال و کاهش چاقی شکمی اختلالات قاعدگی می تواند کاهش یابد.

کلمات کلیدی:
چاقی، اضافه وزن، اختلالات قاعدگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/944603/