رفتار تغییر شکل داغ و مدل های رفتاری آلیاژ آلومینیوم AICuMgPb

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_354

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

رفتار تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم AICuMgPb به وسیله آزمایش های فشار داغ هم دما در محدوده گسترده ای از دما (773-623 کلوین) و نرخ کرنش (0 / 5- 0 / 005 بر ثانیه) مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس نمودارهای تنش کرنش حقیقی معادلات رفتاری جانسون کوک و آرینوسی برای پیش بینی تنش سیلان در دماهای بالا توسعه داده شدند. بنابراین، یک مطالعه مقایسه ای برای بررسی توانایی این دو مدل در نمایش رفتار سیلان در دماهای بالا این آلیاژ صورت گرفت. انتخاب مدل مناسب بر مبنی مقایسه بین دقت پیش بینی رفتار تغییر شکل داغ، ضریب همبستگی و میانگین خطای مطلق هر یک از مدل ها بیان می گردد. نتایج نشان داد که پیش بینی های مدل جانسون کوک با نتایج تجربی در نرخ کرنش 0 / 5 بر ثانیه هم خوانی دارد. همچنین مشاهده گردید که مدل آرینوسی با دقت بیشتری رفتار سیلان آلیاژ آلومینیوم AICuMgPb در دماها و نرخ کرنش های مختلف پیش بینی می کند

نویسندگان

پیمان شهسواری

ایران، اراک، دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد،

حمیدرضا رضایی آشتیانی

ایران، اراک، دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مکانیک، استادیار،