تحلیل اگزرژی تبخیر کننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_230

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

سیستم های برودتی یکی از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع و همچنین کاربردهای خانگی و تجاری می باشند. یکی از مهم ترین موارد استفاده از این تجهیزات، یخچال فریزرها می باشد. در این دستگاه ها عموما از سیکل تبرید تراکمی استفاده میشود که این سیکل در دو نوع یک تبخیر کننده با کانال هوا و همچنین سیکل با دو تبخیر کننده می باشد. در این پژوهش، از دو تبخیر کننده (تبخیر کننده دو مرحله ای برای محفظه های یخچال و فریزر استفاده شده است که با سیستم کنترلی، دمای این دو محفظه تنظیم می گردد. این سیستم در این پژوهش، در بستر آزمایشگاهی مطابق با استدارد 13700 استاندارد ملی ایران، مورد تحلیل ترمودینامیکی قرار گرفته و با استفاده از نتایج آن، در نهایت سیکل تبرید مورد تحلیل اگزرژی قرار می گیرد. عامل موثر در تغییرات سیکل تبرید در این بررسی، جرم مبرد است که با تغییر آن تغییرات اگزرژی و سایر مولفه های ترمودینامکی مورد ارزیابی قرار گرفته و سرانجام حالت بهینه عملکرد و راندمان برای آن معرفی می گردد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که حالت بهینه دمای مبرد در تبخیر کننده ها بایستی به گونه ای باشد که اختلاف دمای آن در ورود و خروج تبخیر کننده ها بین 1 تا 2 درجه سانتیگراد باشد. همچنین میزان انتقال حرارت در کمپرسور در حالت بهینه عملکرد سیکل تبرید، تقریبا 8٪ کل انتقال حرارت به محیط می باشد. براساس نتایج به دست آمده، بیشترین میزان تولید آنتروپی و برگشت ناپذیری در سیکل تبرید مربوط به تبخیر کننده ها است

نویسندگان

مهرداد تقوی

ایران، مشهد، بلوار دانشجو دانشجوی ۲۲ پلاک ۱۴، دانشگاه علوم تحقیقات خراسان رضوی، شرکت الکترواستیل، کدپستی ۹۱۸۸۹۵۸۴۱۹،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، کارشناس ارشد برودت شرکت الکترواستیل

محمدباقر آیانی

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی - گروه مکانیک، استادیار