بررسی تاثیر سرما دهی، خراش دهی و سطوح مختلف پلی اتیلن گلایکل برجوانه زنی بذرکرفس کوهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI11_554

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

چکیده مقاله:

یکی از گیاهان دارویی که تنها در کوه های زاگرس مرکزی ایران مشاهده شده است گیاه دارویی کرفس کوهی با نام علمی (Kelussia odoratissima Mozaff) است. در طب سنتی و همچنین مطالعات و بررسی های انجام شده، خواص متعددی را برای این گیاه ذکر نموده اند که از آن جمله می توان خواصی همچون محافظت دستگاه گوارش و اثر ضد سرطان نام برد. علی رغم اهمیت زیاد این گیاه متاسفانه به دلیل برداشت بی رویه در حال نابودی است. با توجه به اهمیت گیاه کرفس کوهی شناخت دقیق این گونه می تواند بستر مناسبی را برای مدیریت صحیح و جلوگیری از انقراض آن فراهم آورد. بذرهای کرفس کوهی دارای نوعی خفتگی است که موجب کاهش جوانه زنی بذر این گیاه می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر چند عامل نظیر سرمادهی مرطوب، خ وپرایمینگ توسط پلی اتیلن گلایکل روی تحریک جوانه زنی بذرهای گیاه کرفس کوهی وشاخصه های رشد گیاهچه حاصله بوده است. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح دمایی 4)و16 درجه سانتی گراد) و سه سطح پلی اتیلن گلایکل ( شاهد،-0/3، -1/1 ،-1/7 مگا پاسکال ) و دو سطح خراش دهی و بدون خراش دهی در سه تکرار هر تکرار 30 عدد بذر در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داده اند که سرمادهی مرطوب و خراش دهی اثرات مهمی روی شکست خواب بذر کرفس کوهی داشته اند، بذر های موجود در انکوباتور 4 درجه سانتی گراد جوانه زدند و درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه در بذر های خراش دهی شده حدود دو برابر بذر های بدون خراش دهی است. پلی اتیلن گلایکل هیچ تاثیری در شکست خواب بذر کرفس کوهی نداشته است.

نویسندگان

مریم ابدال

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اکبر رامین

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان،

هما اعتمادی نسب

دانشجوی دکترای علوم باغبانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان