اعتماد لازمه عملکرد اثربخش شهری (مطالعه موردی شهرداری شهرستان شاهرود)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 412

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB05_130

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی با روش پیمایش می باشد. جامعه آماری را شهروندان شهرستان شاهرود مراجعه کننده بهشهرداری شاهرود در تیر 1398 می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد ضریب پایایی دو پرسشنامه مطلوب گزارششده است. نتایج پژوهش نشان داد است که اعتماد بر عملکرد اثربخش مدیریت شهری تاثری داشته است.

نویسندگان

مهدی طالع زاری

کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی گرایش تحول

جواد وفایی

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش مالی