CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی

عنوان مقاله: طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی
شناسه (COI) مقاله: JR_HRMAN-9-3_004
منتشر شده در شماره 3 دوره 9 فصل در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالرحیم نوه ابراهیم - استاد مدیریت، آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران
محمد حسین افضل آبادی - دانشجوی دکتری مدیریت، منابع انسانی،دانشگاه خوارزمی، تهران، سازمان تامین اجتماعی
بیژن عبدالهی - دانشیار مدیریت، آموزشی،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران
حسین عباسیان - استادیار مدیریت، آموزشی،دانشکده مدیریتدانشگاه خوارزمی، تهران

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیردولتی است. این پژوهش از دید روش از انواع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی)، از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. نتایج به دست آمده از فاز کیفی پژوهش به طراحی مدل مفهومی پیشنهادی برندینگ کارفرما در سازمان تامین اجتماعی منجر شد و در فاز کمی اعتبارسنجی این مدل توسط خبرگان و گروه مرجع صورت گرفت. یافته های نهایی تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS  نشان داد که تمامی ابعاد عوامل زمینه ساز داخلی برندینگ کارفرما، عامل زمینه ساز خارجی برندینگ کارفرما و همچنین سازه های شناسایی شده در رابطه با پیامدهای داخلی و خارجی برندینگ کارفرما دارای معنی داری بالاتر از 58/2 در سطح خطای 01/0 و با بار عاملی مناسب هستند که نشان از تایید مدل نهایی برندسازی کارفرما دارد.

کلمات کلیدی:
برند سازی کارفرما, سازمان های عمومی غیر دولتی, مدل یابی معادلات ساختاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/935083/