CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

حریق در اتاق عمل:راهکارهای پیشگیری و مواجهه با آن

عنوان مقاله: حریق در اتاق عمل:راهکارهای پیشگیری و مواجهه با آن
شناسه (COI) مقاله: CSUMSMED05_174
منتشر شده در پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا پارسا - دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان، ایران
سیف ا... علائی - دکتری پرستاری،عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان ،ایران
محدثه صفاریه - کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان،ایران
سیده فاطمه زهرا نبوی - دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: حریق به عنوان یکی ازخطرات بالقوه موجود دراتاق عمل میتواند موجب به خطرافتادن ایمنی وسلامت بیماران وپرسنل درمانی شود.با توجه به اهمیت ویژه ایمنی بیمار در مباحث پزشکی و نتایج ضدو نقیض موجود در مطالعه مروری جاری تلاش شد تا جدیدترین مطالعات در زمینه پیشگیری و مواجهه مطلوب با حریق در حین جراحی مورد بررسی قرار گیرد.با وجوداینکه بروز حوادثی همچون حریق در حین جراحی چندان شایع نیست اما هنگامی که به وقوع بپیوندد منجر به اسیب جدی به بیماران و یا مرگ انها میشود؛بنابراین مطالعه حاضر با هدف یافتن راهکاری موثر در زمینه پیشگیری و کاهش اسیب ناشی ازحریق صورت گرفت.روش تحقیق : در مطالعه مروری که درنیمه اول سال 1397 انجام شد علاوه بر استفاده از منابع وآمارهای رسمی داخل کشور، جدیدترین مقالات موجود در زمینه پیشگیری و مواجهه با حریق در حین جراحی در سه سال اخیر درسایت هایSid ،Pubmed ،Google scholarمورد بررسی قرار گرفتند. درگام اول مجموعا چهل مقاله که در جستجوی متمرکز با عناوین مقالات متناسب با مطالعه جاری به نظر رسیده استخراج گردید وپس از بررسی دقیق چکیده مقالات، پانزده مقاله (چهارمقاله داخلی) منطبق با هدف پژوهش انتخاب و متن اصلی آنان مورد مطالعه و سازماندهی نهایی قرارگرفت.یافته ها: از جمله حوادث محتمل اتاق عمل بروز اتش سوزی در حین جراحی است.در اکثر مطالعات موردبررسی به پائین بودن سطح اگاهی کارکنان از روش های پیشگیری حریق تاکیدشده،در دو مورد از مطالعات به نبود تجهیزات لازم برای مواجهه با حریق در بیمارستان ها و چهارمورد انحراف از استانداردهای ایمنی در مرحله اماده سازی اتاق عمل گزارش شده و مواردی به عدم اموزش کافی در مورد طرز استفاده از تجهیزات اطفای حریق اشاره نمودند.نتیجه گیری: یافته ها نشان میدهد که میزان آگاهی نسبت به روش های پیشگیری از حریق و مواجهه با ان در پرسنل اتاق عمل پایین میباشد. با توجه به بالقوه بودن خطرحریق در اتاق عمل و آسیب پذیر بودن پرسنل و بیماران در شرایط جراحی، پیشنهاد میشود اقداماتی به منظور افزایش سطح آگاهی صورت پذیردکه ازآن جمله میتوان به برنامه نیاز سنجی آموزشی، برگذاری کارگاه های آموزشی در خصوص روش های پیشگیری وکنترل حریق اشاره نمود.

کلمات کلیدی:
حریق، ایمنی بیمار، پیشگیری در اتاق عمل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/933667/