ارائه چارچوبی برای بهبود فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات در محیط های بهداشت و درمان - مطالعه موردی: بیمارستان های شهید دکتر بهشتی بابل وآیت الله روحانی بابل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 727

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE05_032

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله، برای بهبود فرآیند مدیریت تعمیرات و نگهداری در محیط های بهداشت و درمان، مکانیزمی جهت ارائه یک چارچوب دارای کمترین هزینه مالی توسعه داده شده است. جهت انجام این مهم، شرایط فعلی دو بیمارستان عمومی در استان مازندران-ایران مورد مطالعه قرار گرفته و داده ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع آوری شده است. 56 سوال در مورد 5 عامل اثرگذار بر مدیریت نگهداری و تعمیرات مطرح شد و پایایی آن ها نیز توسط روش آلفا کرون باخ به تایید رسید. جهت آنالیز این سوال ها، طیف وسیعی از تکنیک های آماری همچون ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون خی دو ، آزمون وی کرامر ، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS - نسخه 25 مورد استفاده قرار گرفتند. سپس جهت بررسی دقیق تر، از ابزارهایی همچون عوامل بحرانی موفقیت ، شاخص های کلیدی عملکرد ، تئوری محدودیت ها و درخت واقعیت موجود بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که عوامل تاثیرگذار بر بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات را می توان به 4 اصل آموزش مستمر، شفافیت در سیاست ها و روش کاری، تشویق جهت نوآوری و برقراری توازن بین تعداد کارمندان نگهداری و تعمیرات و حجم کار، تقسیم کرد.

کلیدواژه ها:

نگهداری و تعمیرات – بیمارستان – بهبود فرایند – سیستم سلامت

نویسندگان

رضا درزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیتم های سلامت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛

عبداله آراسته

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محمدمهدی پایدار

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛

محمدعلی جهانی

دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل؛