CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تاثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی
شناسه (COI) مقاله: NCOCA04_095
منتشر شده در چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

الناز پیرعدل - دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ارومیه
رسول پیرمحمدی - دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
حامد خلیل وندی بهروزیار - استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
بهزاد اسدنژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
به منظور مقایسه تاثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی با قدرت 900 وات در زمان 2 دقیقه پرتوتابی شدند. تجزیه پذیری ماده خشک مواد خوراکی به روش کیسه های نایلونی با استفاده از سه راس گاو نر اخته هلشتاین مجهز به فیستولای شکمبه ای تعیین شد. تجزیه پذیری تیمارهای آزمایشی در دو تکرار و در سه حیوان در زمان های صفر، 2، 4، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت با استفاده از کیسه های نایلونی انجام شد. پارامترهای تجزیه پذیری (بخش محلول، بخش غیر محلول و نرخ ثابت تجزیه) با استفاده از نرم افزار Naway محاسبه شدند. داده های مربوط به فراسنجه های تجزیه پذیری با استفاده از طرح بلوک کاملا تصادفی (Yij=μ+Ti+Bj+eij) مورد آنالیز قرار گرفت و به منظور ارزیابی آماری این داده ها از رویه ی مدل خطی تعمیم یافته 1 بسته نرم افزار آماری 9/1SAS (2002) استفاده شد. میانگین تیمارها در رویه GLM با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن، و در سطح احتمال آماری 95 درصد (P> 0/05) با هم مقایسه شدند. نتایج آزمایش نشان داد جوی بهمن آبی بیشترین نرخ تجزیه پذیری و نرخ عبور و بخش سریع تجزیه نسبت به سایر واریته های جو در فرآوری با مایکروویو 2 دقیقه داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرآوری جوی بهمن آبی مقرون به صرفه نسبت به سایر واریته ها در فرآوری با مایکروویو باشد.

کلمات کلیدی:
ماده خشك، تجزيه پذيري، كيسه هاي نايلوني، دانه جو، مايكروويو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/930879/